MENU ROYAL SEAFOOD

MENU ROYAL SEAFOOD
Súp Bào Ngư Tiềm Đông Trùng Hạ Thảo

Đặt mua

Súp Bào Ngư Tiềm Đông Trùng Hạ Thảo

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo, 1 bào ngư, 1 sò điệp, 3 thanh cua

169.000đ

Súp Gà Ác Tiềm Đông Trùng Hạ Thảo

Đặt mua

Súp Gà Ác Tiềm Đông Trùng Hạ Thảo

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo, 1 gà ác

229.000đ

Súp Bào Ngư Tăng Lực Đại Bổ

Đặt mua

Súp Bào Ngư Tăng Lực Đại Bổ

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo + 2 bào ngư + 1 sò + 1 hải sâm + 1 thanh cua + 1 tôm

269.000đ

Súp Bồ Câu Tiềm Đông Trùng Hạ Thảo

Đặt mua

Súp Bồ Câu Tiềm Đông Trùng Hạ Thảo

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo + 1 bồ câu

289.000đ

Súp Bào Ngư Tăng Lực Đại Bổ Plus

Đặt mua

Súp Bào Ngư Tăng Lực Đại Bổ Plus

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo, 2 bào ngư, 2 sò điệp, 2 hải sâm, 1 tôm, 1 thanh cua

329.000đ

Súp Bào Ngư Hải Sâm Đại Bổ

Đặt mua

Súp Bào Ngư Hải Sâm Đại Bổ

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo + 3 bào ngư+ 3 sò + 2 hải sâm

340.000đ

Súp Bào Ngư Tiềm Nấm Bụng Dê Đại Bổ

Đặt mua

Súp Bào Ngư Tiềm Nấm Bụng Dê Đại Bổ

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo, 1 bào ngư hàn quốc, 1 sò điệp canada, 2 nấm bụng dê, 2 tôm

349.000đ

Súp Gà Ác Tiềm Bào Ngư Đại Bổ

Đặt mua

Súp Gà Ác Tiềm Bào Ngư Đại Bổ

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo + 1 gà ác + 3 bào ngư + 3 sò điệp

349.000đ

Súp Bào Ngư Tăng Lực Đại Bổ Thượng Hạng

Đặt mua

Súp Bào Ngư Tăng Lực Đại Bổ Thượng Hạng

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo + 2 bào ngư + 6 sò + 2 tôm + 4 thanh cua

359.000đ

Súp Bào Ngư Vi Cá Đại Bổ Thượng Hạng

Đặt mua

Súp Bào Ngư Vi Cá Đại Bổ Thượng Hạng

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo + 1 vi cá + 1 bào ngư + 1 sò + 1 thanh cua + 1 tôm

390.000đ

Súp Bồ Câu Tiềm Bào Ngư Đại Bổ

Đặt mua

Súp Bồ Câu Tiềm Bào Ngư Đại Bổ

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo + 1 bồ câu + 3 bào ngư + 3 sò điệp

429.000đ

Súp Gà Ác Tiềm Bào Ngư Đại Bổ Plus

Đặt mua

Súp Gà Ác Tiềm Bào Ngư Đại Bổ Plus

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo + 1 gà ác+ 6 bào ngư + 3 sò điệp

469.000đ

0
Zalo
Hotline