Súp Bào Ngư Vi Cá Hải Sâm Thượng Hạng VIP

Súp Bào Ngư Vi Cá Hải Sâm Thượng Hạng VIP

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo + 1 vi cá + 7 bào ngư + 7 sò + 2 hải sâm + 1 thanh cua + 1 tôm

  • 1511
  • 950.000đ
  • - +

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo + 1 vi cá + 7 bào ngư + 7 sò + 2 hải sâm + 1 thanh cua + 1 tôm

Sản phẩm cùng loại
Súp Bào Ngư Tiềm Đông Trùng Hạ Thảo

Đặt mua

Súp Bào Ngư Tiềm Đông Trùng Hạ Thảo

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo, 1 bào ngư, 1 sò điệp, 3 thanh cua

169.000đ

Súp Gà Ác Tiềm Đông Trùng Hạ Thảo

Đặt mua

Súp Gà Ác Tiềm Đông Trùng Hạ Thảo

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo, 1 gà ác

229.000đ

Súp Bào Ngư Tăng Lực Đại Bổ

Đặt mua

Súp Bào Ngư Tăng Lực Đại Bổ

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo + 2 bào ngư + 1 sò + 1 hải sâm + 1 thanh cua + 1 tôm

269.000đ

Súp Bồ Câu Tiềm Đông Trùng Hạ Thảo

Đặt mua

Súp Bồ Câu Tiềm Đông Trùng Hạ Thảo

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo + 1 bồ câu

289.000đ

Súp Bào Ngư Tăng Lực Đại Bổ Plus

Đặt mua

Súp Bào Ngư Tăng Lực Đại Bổ Plus

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo, 2 bào ngư, 2 sò điệp, 2 hải sâm, 1 tôm, 1 thanh cua

329.000đ

Súp Bào Ngư Hải Sâm Đại Bổ

Đặt mua

Súp Bào Ngư Hải Sâm Đại Bổ

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo + 3 bào ngư+ 3 sò + 2 hải sâm

340.000đ

Súp Bào Ngư Tiềm Nấm Bụng Dê Đại Bổ

Đặt mua

Súp Bào Ngư Tiềm Nấm Bụng Dê Đại Bổ

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo, 1 bào ngư hàn quốc, 1 sò điệp canada, 2 nấm bụng dê, 2 tôm

349.000đ

Súp Gà Ác Tiềm Bào Ngư Đại Bổ

Đặt mua

Súp Gà Ác Tiềm Bào Ngư Đại Bổ

Nước súp hầm đông trùng hạ thảo + 1 gà ác + 3 bào ngư + 3 sò điệp

349.000đ

0
Zalo
Hotline